Lidmaatschap/uitleenreglement Speel-o-theek De Bromtol

 • Iedereen boven de 18 jaar kan lid worden van onze speel-o-theek
 • Ieder lid ontvangt na betaling van het lidmaatschapsgeld een lidmaatschapskaart.
 • Het uitleenreglement is hieronder te vinden.
 • Het lidmaatschapsjaar gaat in op de eerste dag van de maand van inschrijving tot 1 jaar daarna. Dit wordt op de lidmaatschapskaart aangegeven. (De gratis lidmaatschapskaarten uitgezonderd, die verlopen op de aangegeven datum op uw kaart.)
 • Het lid wiens naam op de lidmaatschapskaart vermeld staat, is verantwoordelijk voor het meegenomen speelgoed

UITLEENREGLEMENT
 

 1. Het speelgoed is in principe bestemd voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
 2. De speel-o-theek is voor het uitlenen van speelgoed geopend op zaterdagochtend van 11.00-13.00 uur.  Op onze website altijd de juiste openingstijden. Gedurende de zomervakantie is de speel-o-theek gesloten.
 3. Tijdens de openingsuren van de speel-o-theek blijven de ouders/verzorgers volledig verantwoordelijk voor hun kinderen.
 4. De uitleentermijn is naar keuze 2 of 4 weken en kan, na overleg, 1 maal verlengd worden met eenzelfde periode.
 5. Er wordt alleen speelgoed uitgeleend aan kinderen die begeleid worden door een volwassene.
 6. De speel-o-theek medewerker print de vervaldatum van de uitleenperiode en geeft deze aan u mee. Wanneer de uitleentermijn is overschreden, moet een boete worden betaald.
 7. Bij het uitlenen dient de begeleider het speelgoed zelf te controleren, alvorens het mee te nemen. Eventuele afwijkingen moeten gemeld worden. Bij het innemen wordt het speelgoed gecontroleerd door de speel-o-theek medewerker, in het bijzijn van degene die het speelgoed terugbrengt.
 8. Als het gevraagde speelgoed niet aanwezig is, is reserveren mogelijk. Dit gebeurt bij de dienstdoende medewerker. Een stuk speelgoed dat al door iemand gereserveerd is, kan niet nogmaals gereserveerd worden. Men moet dan wachten totdat het speelgoed aan de vorige reserveerde is uitgeleend. De uitleenperiode van speelgoed dat door iemand anders is gereserveerd, kan niet worden verlengd.

 

  

KAPOT OF ONVOLLEDIG SPEELGOED 

 1.  Het speelgoed dient schoon en in goede staat teruggebracht te worden.
 2. De borg voor een zoekgeraakt onderdeel van het geleende speelgoed bedraagt € 1,20. Dit bedrag wordt terugbetaald als het onderdeel wordt teruggebracht bij de speel-o-theek. Indien een essentieel onderdeel ontbreekt, wordt € 2,40 borg berekend. U heeft vier weken de tijd om dit onderdeel terug te brengen, lukt dit niet dan kan er een vergoeding gevraagd worden voor het speelgoed, gebaseerd op de afschrijvingswaarde.
 3. Onder essentieel verstaan wij: een onderdeel dat maakt dat er niet meer met het speelgoed gespeeld kan worden zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Denk bijvoorbeeld aan een puzzelstuk, of de pop uit de poppenwagen. Indien zo'n onderdeel ontbreekt, is het eigenlijk niet meer geschikt voor uitleen.
 4. In geval van beschadiging moeten alle kapotte onderdelen teruggebracht worden. Als een klein onderdeel van het speelgoed kapot is betaalt men € 1,20. Bij beschadiging van een essentieel onderdeel (zie punt 3) wordt in overleg een regeling getroffen.  

 

FINANCIEN 

 1. De kosten van het lidmaatschap zijn €15,- per jaar.
 2. Wie de lidmaatschapskaart kwijt raakt, betaalt € 0,50 voor een nieuwe kaart.
 3. Per stuk speelgoed wordt per uitleentermijn (van 2 weken) een knipje van de knipkaart in rekening gebracht. Verlengen van de uitleentermijn met 2 weken kost weer een knipje per stuk speelgoed. Er kan een knipkaart worden gekocht met 20 knipjes voor € 5,00 of een knipkaart van 10 khnipjes voor € 2,50.
 4. De boete voor het te laat terugbrengen bedraagt per stuk speelgoed € 0,50 per week.

 

 

SLOTBEPALING

Medewerk(st)er van de speel-o-theek zijn niet aansprakelijk voor enige schade in de ruimste zin van het woord.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, in overleg met de medewerkers.